Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tăng 73,3% lợi nhuận sau thuế

Quý I/2021, doanh thu NTP đạt 1.061,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 75 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,3% và 73,3% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán NTP - sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021.

Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

Doanh thu Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Quý I/2021

Cụ thể, quý I/2021, doanh thu NTP đạt 1.061,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 75 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,3% và 73,3% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 31,8% lên 32,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 15,1% so với cùng kỳ lên 349,3 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 60,2% so với cùng kỳ về 15,6 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18,5% so với cùng kỳ về 27,7 tỷ đồng.

Theo NTP, lợi nhuận tăng chủ yếu do doanh thu tăng 108 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, việc giảm số dư nợ vay bình quân và lãi suất tiền vay tác động làm giảm chi phí tài chính.

Năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 432 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,3% và giảm 14,5% so với thực hiện trong năm 2020. Quý I, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp là 153,4 tỷ đồng, hoàn thành 35,5% kế hoạch lợi nhuận của năm.

Tổng tài sản của doanh nghiệp Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

Cuối tháng 3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 11,1% lên 4.327,5 tỷ đồng; trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 1.433,3 tỷ đồng, chiếm 33,1% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 965 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 603,2 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 572,9 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng tài sản.

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong tiền thân là Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong được thành lập ngày 29 tháng 4 năm 1993.

Ngành nghề kinh doanh là sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhựa dân dụng, nhựa kỹ thuật phục vụ ngành xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải; xây dựng công trình công nghiệp, giao thông thủy lợi; kinh doanh bất động sản.

Nguồn: bnews.vn