Dây chuyền ống lưới PVC mềm

Dây chuyền sản xuất ống lựa mềm nhựa PVC. Ống nhựa PVC được sản xuất trên các máy đùn vít đôi và nguyên liệu đầu vào là bột nhựa PVC, quy trình sản xuất của máy khá phức tạp nhưng đều phải thực hiện đầy đủ theo các công đoạn quy định.
Dây chuyền ống lưới PVC mềm

Ứng dụng của ống lưới mềm PVC